Ecemiş (Orta Anadolu) Fay Zonu

ECEMİŞ(ORTA ANADOLU) FAY ZONU

   Ecemiş fay zonu Refahiye yakınlarında sağ yanal KAFZ den ayrılan yaklaşık 600 km uzunluğunda 3-20 km genişliğinde diri ve sol yanal atımlı bir fay kuşağıdır. Bu fay zonu güneyde mersin ili dolayında Akdeniz den başlayarak yaklaşık K20ºD yönünde Erciyes dağı batısına uzanan buradanda kuzeydoğuya doğru kavislenerek Erzincan ili batısında KAFZ ile birleşen birbirine yaklaşık veya verev birçok faydan meydana gelmektedir. Fay zonunu oluşturan faylardan önemlileri Cevizlik fayı , Kırağıl fay takımı , Payamlu fay takımı, Okcıpınarı fay takımı, Hacıbeyli fayı, Yassıdag fayı ve Kuzeydağ fayıdır.

1.      ECEMİŞ FAYI:Erciyes Dağı dolayından başlayan Ecemiş Fayı güneyde Mersin İline kadar uzanır. Bu fay KAF ve DAF dan sonra Türkiye’nin  üçüncü büyük fay hattıdır. Ecemiş fayı doğrultu atımlı sol yönlü bir faydır.

2.      CEVİZLİK FAYI:Bu fay Ecemiş fayına az çok paralel olarak daha doğuda bulunur. Sol yönlü bir faydır.

3.      PINARBAŞI FAYI: Ecemiş fayına paralel olan bu fay düşeye yakın eğimlidir. Eğim bileşenide buluna sol yönlü bir faydır.

4.      ÇUKURBAĞ FAYI: Pınarbaşı fayına benzeyen bu fayda da eğim atım bileşeni bulunan doğrultu atımlı bir faydır.

5.      ELEKGÖLÜ FAYI: Kazıklıali Boğazı’nın batısında Ecemiş fayından çatallanan doğrultu atımlı sol yönlü bir faydır.

6.      EMLİ BOĞAZI FAYI: Ecemiş fayına dik gelişen Emli Boğazı fayı kuzey bloğun alçalıp güney bloğun yükseldiği eğim atımlı sol yönlü bir faydır.

   Erciyes Volkanı Ecemiş fay zonu tarafından oluşturulan bir Kuvaterner havzanın merkezi bölümünde oluşmuştur. Bu depresyonun Orta Anadolu’nun en geniş pull-apart havzası olduğu ileri sürülmektedir.(Kayseri-Sultan Sazlığı depresyonu) Geç Eosen-Pliyosen arasında değişmekle birlikte birçok araştırmacı başlangıç yaşı Pliyosen olan KAF ile bağlantılı olan Ecemiş fayının da yaşının aynı veya daha genç olabileceği söylenmektedir. Ecemiş Fay Zonu’ndaki atımlar konusun da farklı görüşler vardır. Bu görüşler 45-90 km arasında değişmektedir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !